MDR1

Er is geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat uw Bearded Collie een MDR1-defect zou hebben. In tal van onderzoeken naar deze genetische afwijking bij verschillende hondenrassen is nooit een MDR1-defect gevonden bij Bearded Collies. Op 22 december 2009 heeft de Nederlandse Genetic Counselling Services bij monde van Ir. E.J. Gubbels besloten om op haar site het ras Bearded Collie te verwijderen uit de lijst van rassen waarbij het MDR1-defect is aangetoond. In een e-mail stelt Ir. Gubbels:

” In de beginperiode (rond 2005) is er een mondelinge melding uit Duitsland geweest maar daar is nooit de officiële bevestiging van binnengekomen. Die heeft dus geen bewijskracht. Nadat we vijf jaar later, met u, vaststellen dat er intussen geen bewijzende meldingen zijn geweest, delen wij uw conclusie dat de Bearded Collie inderdaad uit lijst moet worden geschrapt. Wij zullen dit zo spoedig mogelijk doen.”

Waarom is dit van belang? Een MDR1-test van uw Beardie zou ongetwijfeld aantonen dat uw hond vrij is van dit genetisch defect. Dit zou echter een vals gevoel van veiligheid kunnen oproepen. Immers, overgevoeligheid dan wel allergie voor bepaalde medicijnen, bijvoorbeeld ivermectine-overgevoeligheid, is wel gerapporteerd bij Bearded Collies. Dit houdt echter geen verband met het MDR1-gen, maar heeft een andere, tot dusver onbekende, oorzaak. Een MDR1-test geeft hierover geen enkel uitsluitsel. Eigenaren van Bearded Collies moeten wel degelijk attent zijn op mogelijke bijverschijnselen bij het toedienen van medicijnen. Een MDR1-test heeft echter geen enkele zin hierbij.